Bypresten > Gatemagasinet > Hva er Asfalt?

Hva er Asfalt

ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring,  og derfor er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-  Mellomlegget beholder selgeren som lønn. Gatemagasinet ASFALT ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de kan føle seg som en del av noe større.

Gjennom et brennende engasjement for svake grupper i samfunnet, og et kritisk blikk på hvordan samfunnet faktisk fungerer i virkeligheten, håper Gatemagasinet ASFALT å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger og samtidig bidra til å rive ned en del fordommer. Slike magasiner finnes allerede i flere norske storbyer, blant annet Oslo med =Oslo, (Stiftelsen erlik har også utgivelser i flere andre byer på østlandet), Megafon i Bergen, Sorgenfri i Trondheim, Virkelig i Tromsø, Ekko i Bodø, og Klar i Kristiansand.

ASFALT er kun for Rogaland fylke og det er byprestene som rekrutterer og følger opp de 144 registrerte selgerne i Sandnes og Jæren. Samtidig har vi 10-12 frivillige som i en turnus hjelper til på salgskontoret i Sandnes i åpningstidene mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellom 10 og 13. Kirkens Bymisjon administrerer salgskontorene i Stavanger og Haugesund.

Vi har noen selgere som er fast knyttet til kjøpesentrene på Kvadrat, Jærhagen og M44. Ellers kan selgerne få tak i magasinene på Ålgård og i Sandnes. Men ingen selgere har faste plasser. Salgsplassene fordeles hver dag, så her fungerer prinsippet om «førstemann til mølla».

ASFALT kom første gang ut i april 2009 og kommer nå ut med nytt nummer annenhver måned rundt månedsskifte i februar, april, juni, august, oktober og desember.

Vi som har jevnlig kontakt med selgerne ser hvor mye dette betyr for dem. Selgerne kan jobbe når de har lyst og er i form til det, ingen krever noe 8-16 arbeidsdag. Dette er et tilrettelagt arbeid som tar rusavhengigheten på alvor og gir mange et løft i hverdagen. De får tjene penger på ærlig vis, treffer mange hyggelige mennesker som slår av en prat og har ikke minst noe å stå opp til om dagen. Så både økonomisk og sosialt har ASFALT en stor effekt.  Selvfølelsen stiger også noen hakk når de ser de mestrer denne jobben, dette er hjelp til selvhjelp. Så takk til dere kunder som kjøper gatemagasinet og snakker med selgerne, dere er med å bryte ned murer mellom mennesker og bygger opp nye og gode relasjoner.

For mer informasjon gå inn på hjemmesidene til ASFALT, www.gatemagasinetasfalt.no