Bypresten > Hva gjør Bypresten > På "gata"

På gata

Byprestene jobber gatenært og oppsøkende. Det vil si at vi er ute på byen, går i gatene og er på «Ruten» hvor vi treffer både gamle kjente og nye. Mange har lyst til å slå av en prat om løst og fast og om hverdagslivets mange utfordringer. For oss byprester er det viktig å være «der ute» hvor livene leves og gleder og sorger kan deles.  

De vet hvem byprestene er, kjenner oss og ikke minst vet at vi alle har taushetsplikt. Det som blir sagt verken kan eller skal vi gå videre med, med mindre de selv gir oss lov til det. En slik praksis er avgjørende for at vi skal ha tillit i miljøet.