Bypresten > Hva gjør Bypresten > Samarbeid

Samarbeid

Byprestene i Nærvær samarbeider godt med mange institusjoner og interesseorganisasjoner. 

Samarbeidsforum Sandnes