Bypresten > Hva gjør Bypresten > Samtaler

Samtaler

Å lytte er en av de grunnleggende oppgavene til en prest. Og ikke minst til oss som arbeider i rusmiljøet er dette avgjørende. Mange har mye de vil snakke om, både når det dreier seg om fortid, nåtid og drømmer om fremtid. Og de bruker oss mye. På grunn av vår taushetsplikt er det ofte greit å dele personlige opplevelser og erfaringer. Samtalene kan skje på gata, i boligene eller på vårt kontor og de er viktige arenaer. Her kan brukerne få luftet ut, betro seg til noen de stoler på og tatt opp tanker om Gud, tro og tvil, liv og død. Ordtaket om at «delt sorg er halv sorg og delt glede er dobbel glede» tror vi gjelder for vår samtalepraksis og sjelesorg.

.

Byprestene har:

- Vilje til å lytte

- Tid til å hjelpe

- Tro på endring