Bypresten > Støtte

Gaver

Byprestene får dekket en stilling av Sandnes kommune. De resterende to stillingene samt hele driften (biler, kontor, reiser, kursing, renhold, data) må dekkes via gaver. Dette utgjør i overkant av 2 millioner kroner pr. år.

Har du har lyst til å gi en gave til byprestenes arbeid i rusmiljøet ?
Da kan beløpet betales inn på konto nr.: 3250.23.15640
Hjertelig takk for gaven.

Nærvær-lotteriet

En av byprestenes viktigste inntektskilde er det årlige store lotteriet.

Alle gevinster er gaver fra næringslivet, stort sett fra Rogaland men også fra andre steder i Norge.  Selgergruppen vår av yrkesaktive og tidligere yrkesaktive fra næringslivet selger lodd direkte til næringsdrivende i regionen. Men private loddkjøpere utgjør også etter hvert en betydelig gruppe.

Lotteriets særpreg er størrelsene på gevinstene samt loddprisen.

Hvert lodd koster kr. 1.000 og rammene for lotterisalget ligger som oftest et sted mellom 500 og 600.000 kroner.  Salget av lodd foregår i grove trekk fra oktober til  midten av desember.

Vi satser på store og fine gevinster, der verdien som regel ligger mellom 10 og 20.000 kroner.

Sjekk våre hjemmesider for årets gevinster, de pleier å være klare til september måned.

Ønsker du lodd er det bare å sende en mail til send e-post hvor du oppgir navn, telefonnummer og en mailadresse, og ikke å forglemme hvor mange lodd du vil ha.

Overskuddet av lotteriet er en av våre viktigste inntektskilder for å kunne drive arbeidet vårt i rusmiljøet i Sandnes.

 Daglig leder i Skjæveland Cement sier dette om hvorfor de kjøper lott i Nærvær-lotteriet:

«Våre eiere Skjæveland Cementstøperi og Muliblokk  er samfunnsbevisste mennesker som  ønsker å vise samfunnsansvar i praksis. Vi synes arbeidet som byprestene gjør i sin hverdag absolutt er verd å støtte. Og det er godt å vite at pengene kommer direkte til nytte blant de som sliter med rusproblemer i vårt nærområde.»

 

Jubileum

Det hender at folk som skal feire en 60 eller 70 årsdag sier at de ikke trenger verken mer ting eller penger og har lyst til at gaven de skulle fått heller tilfaller byprestenes arbeid – til beste for rusavhengige i Sandnes.
Gaver på denne måten kan betales inn på vår konto 3250.23.15640

Nærvær-forestillingene

Nærværforestillingene

Nærværforestillingene startet som et samarbeid mellom Lundehaugen videregående skole og byprestene i 2003.

Årlig er det to forestillinger i Sandnes kulturhus. Elever og lærere fra Vågen vgs (tidligere Lundehaugen vgs) setter sammen et flott program av musikk, dans og drama med solister, grupper, band og kor. Som regel er forestillingene i løpet av den første uken av desember.

Kostnadene for leie av konserthus, PR med plakater og annonser prøver vi hvert år å dekke inn ved hjelp av sponsorer. Er det noen som har lyst til å bidra her er det bare å gi beskjed, send i så fall en mail til send e-post eller ring på mobil 976 996 77.

Overskuddet, som dermed blir billettsalget av forestillingene, går uavkortet til byprestenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

Derfor blir dette på mange måter en stor Sandnes-dugnad. Elever og lærere gir sin innsats til byen i form av all kunstnerisk kreativitet, næringslivet er med og sørger for å betale arrangementskostnadene, publikum sørger for overskuddet slik at byprestene kan ha fokus på oppsøkende arbeid blant rusavhengige. En god vinn-vinn situasjon som alle drar nytte av.

Pantekasser

Av de ca. 2.400.000 kroner det koster å drive byprestearbeidet i rusmiljøet kommer 25% fra det offentlige, Sandnes kommune. Resten, det vil si ca.  1.800.000 må vi selv skaffe til veie fra private, institusjoner, foreninger og næringsdrivende i regionen.

Ett av tiltakene er at vi har hengt opp røde små pantekasser i flere av dagligvarebutikkene i Sandnes. Her kan folk legge i pantelappen etter å ha pantet flaskene slik at  pengene kommer arbeidet vårt til gode. Hvert år kommer det inn ca. 30.000 på disse kassene og vi takker alle som bruker dem !

Disse butikkene har våre pantekasser rett ved panteautomatene:

Helgø Meny på Kvadrat og Bogafjell

Rema 1000 på Lura, Trones og i Vågen

Ica på Lura

OBS på Kvadrat